Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vkládání komentáře k hodnocení zakoupeného produktu

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Elektro S.M.S., spol. s r. o., se sídlem Dobrovodská 43, 370 06  České Budějovice, IČ 407 43 624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 552 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

-          jméno, příjmení;

-          e-mailovou adresu.

 

2.  Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

a.    Vkládání komentáře hodnocení k produktu, týká se vždy konkrétního produktu na základě osobní zkušenosti spotřebitele s takovým produktem zakoupeným na e-shopu www.Megasvitidla.cz

 

3.  Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

a. Vkládání komentáře hodnocení k produktu a zobrazení takového hodnocení ostatním zákazníkům na e-shopu www.Megasvitidla.cz

 

4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele/ Poskytovatele:

a. Poskytovatel domény www.megasvitidla.cz je společnost Internet-Handel, s. r. o. se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00  Praha 5 – Smíchov;

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5.  Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

 

6.  Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu nebo e-mailu s žádostí o odstranění.

 

7.   Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání informací v souvislosti s vámi dříve vyplněným kontaktním formulářem užitým k dotazu k produktu,

 

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

 

  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,

 

  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,

 

  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,

 

  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

 

  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.