60 dní garance vrácení peněz

  

U nás máte možnost vrátit zakoupené svítidlo zpět bez udání důvodu i nad rámec zákonné 14ti denní lhůty a to 60 dní od převzetí zboží (vztahuje se i na osobní odběr). Jedná se o kalendářní dny, nikoli pracovní, a lhůta začíná běžet následující den po převzetí včetně. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Tato možnost se nevztahuje pouze na firemní objednávky, tedy pokud je na faktuře uvedeno IČ vaší firmy.

Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den 60denní lhůty. K tomuto účelu můžete použít Formulář o odstoupení od kupní smlouvy a zaslat jej v elektronické podobě nebo písemně do sídla našeho e-shopu na kontaktech uvedených ZDE.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v 60denní lhůtě. Zboží může být vyzkoušeno, avšak pokud jeví známky poškození anebo není-li dodáno zpět v originálním nepoškozeném obalu, pak může být vrácená částka snížena o náklady spojené s uvedením svítidla zpět do bezvadného stavu včetně originálního obalu. Takový poplatek je vždy posuzován individuálně a zákazník je o této skutečnosti vyrozuměn.

Je třeba, aby se zbožím byl předložen i doklad o zakoupení zboží u nás.

Náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

Zboží můžete vrátit jak osobně na jakékoli z našich provozoven, tak poštou na sídlo našeho e-shopu na adresu:

Elektro S.M.S., spol. s r. o.

Pod Dálnicí 322

260 01  Králův Dvůr u Berouna

Prosíme o vhodné a dostatečné zabalení svítidla, pokud jej posíláte přepravcem nebo poštou a uvedení na obal "křehké", aby nedošlo k poškození přepravou.

Peníze zpět pošleme na váš bankovní účet v co nejkratší lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od doručení zboží zpět k nám.