Postup reklamace

 1. Prosíme Vás o vyplnění tohoto formuláře (zobrazíte jej kliknutím myší na tento [odkaz]) a jeho přiložení k nazpět odesílanému (vracenému) zboží. Ke zboží pak přiložte i kopii faktury / účtenky nebo jinou identifikaci Vaší objednávky.
 2. Zboží společně s požadovanými dokumenty zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození anebo zničení.
 3. Vyplněný a podepsaný formulář vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Do zásilky vložte také kopii faktury. Celou zásilku zabalte tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy.
 4. Zabalenou zásilku zašlete (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu:
  Gorila s.r.o.
  Megasvitidla.cz
  Mezi Vodami 1097/25
  143 00 Praha 4
 5. Peněžní prostředky, které jste za zboží zaplatili, Vám vrátíme do 14 dnů ode dne vrácení zboží. Pokud jste zvolili jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.Poučení pro vrácení zboží

Doporučení pro zabalení zboží

Zboží doporučujeme zabalit do pevného kartonu vystlaného vrstvou měkkého materiálu (např. bublinkové fólie). Je vhodné použít původní obal, ve kterém jste zboží obdrželi. Odolným obalem minimalizujete riziko poškození zboží při přepravě a následného šetření, kdo je za vzniklé poškození zodpovědný.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebované a neznečištěné a, pokud je to možné, v původním obalu.
Pokud bude vrácené zboží opotřebované anebo poškozené, vzniká nám vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé.
Za zboží podstatně poškozené anebo zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není možné vrátit kupní cenu ani náklady na dodání zboží.